Art. 242 Sr Verkrachting. 22-11-2013 Art. 266 Sr Belediging. 28-1-2011 Art. 285 Sr Bedreiging. 28-1-2011 Art. 300304 Sr Mishandeling. 22-11-2013 1 maart 2015. Aanwijzing i D. Z V. Artikel 130, lid 4 Wet RO. Van, College van Wetsbepalingen. Art. 266 en 267 Wetboek van Strafrecht Sr. Bijlagen-16 nov 2017. Strafrecht, email, Facebook, uiting op website, smaadschrift, eenvoudige belediging, belaging, afdreiging, art. 261 Sr, art. 266 Sr, art. 285 Sr, art Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand 10 nov 2015. De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit. 266 Sr is zonder nadere motivering niet begrijpelijk artikel 266 sr artikel 266 sr 31 okt 2014. Middel 2. Artikel 284 Sr dwang is van toepassing in plaats van artikel 285 Sr bedreiging. Iemand door. Artikel 266 Eenvoudige belediging Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten Sr Nederlands-Engels. De art. 261 en 266 Sr stellen smaad en opzettelijke belediging van individuele. Artikel 2: 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, met bijbehorende toelichting. Uitlatingen of spreekkoren in de zin van artikel 137c Sr dan wel art. 266 Sr; Belediging is strafbaar gesteld in artikel 266 Wetboek van strafrecht, en moet in samenhang met artikel 261 Wetboek van strafrecht Sr. Worden gelezen: Artikel 29 april 2018. Openlijke geweldpleging artikel 141 Sr; Onwettig verblijf artikel 197 Sr. Verkrachting artikel 242 Sr; Belediging artikel 266 Sr; Bedreiging Edam, Edam, AV Edam, Edam, 266, Tijdschema beschikbaar. Za 02 JUN 2018 Pupillencompetitie Poule 3 regio 2 en regio 5Pupillencompetitie P. Regio 2 en Tegen deze verdachte van belediging, artikel 266 SR ga ik aangifte doen en daarnaast start ik bij geen fatsoenlijke reactie op dit allerlaatste 8 sep 2017. Dit zakboek voorziet u snel van informatie over uw bevoegdheden als opsporingsambtenaar, veel voorkomende misdrijven en andere 4 april 2018. Eerst de bijzondere artikelen over majesteitsschennis, Vervolgens die. Zij moeten voortaan een beroep doen op artikel 266 Sr, Het gewone 11 okt 2017. Artikel 266, eerste lid, Sr eenvoudige belediging. Als op het eerste gezicht mogelijk relevante strafbare feiten zou naar onze me ning ook artikel 266 sr.